over

Op 1 juni 2010 is het bedrijf Ad Libram van start gegaan. Dit bedrijf richt zich op interim dienstverlening en advies met als vakgebieden management en finance. Hiernaast is binnen Ad Libram ruime en actuele kennis met beterekking tot ESF-subsidie aanwezig.

De oprichter van Ad Libram Consultancy is Roelof Cohlst (32) Na zijn opleiding heeft hij een aantal jaren in het bedrijfsleven verschillende (management)functies bekleed. De laatste jaren was hij als financieel consultant in dienst bij Fagro. Tijdens deze laatste fase voelde hij steeds meer de behoefte tot het starten van een eigen bedrijf met een heldere formule.

Bij de werkwijze van Ad Libram moet de klant weer centraal staan en zijn betrokkenheid en gedrevenheid de sleutels tot succes.