Ondersteuning voor ondernemers die risico lopen door strenger regime ESF

3-12-2010 09:25

Op 1 juni 2010 is het Agentschap SZW begonnen met een nieuwe werkwijze ESF. Deze geldt voor alle lopende en nieuwe projecten. Voor einddeclaraties die voor 1 juni zijn ingediend geldt de nieuwe werkwijze niet.

Onder de noemer ‘van controleren naar adviseren’ worden een aantal veranderingen doorgevoerd, de belangrijkste worden hier genoemd:

  • Vanaf 1 juni stopt het Agentschap SZW met de standaard tussentijdse controles, projectbezoek door het Agentschap blijft overigens altijd mogelijk;
  • Subsidieaanvragen worden kritischer beoordeeld op knelpunten en risico’s;
  • Het einddeclaratieproces wordt strakker ingericht. Uitstel is alleen nog mogelijk in geval van overmacht. Wordt de einddeclaratie niet tijdig ingediend, dan stelt het Agentschap de subsidie ambtshalve vast op 0.
  • Het is niet meer mogelijk de projectadministratie na de eindcontrole aan te passen en er vind slechts één eindcontrole plaats. Men krijgt dus géén herkansing meer.

Als u op dezelfde wijze doorgaat met uw subsidieaanvragen, administratie en einddeclaraties zou dit dus tot een korting op de te ontvangen subsidie kunnen betekenen.

Om het risico voor u als ondernemer te beperken heeft Ad Libram Consultancy naast Management en Finance nu ook Subsidiedienstverlening als vakgebied toegevoegd.